С настоящото Ви уведомяваме, че на 22.10.2010 г. под № 20101022111753 в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ въз основа на решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.10.2010 г. Като членове на Съвета на директорите са заличени Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов.
Прочети още...

С настоящото Ви уведомяваме, че въз основа на решения на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, на 08.12.2010 г. Дружеството сключи договор за цесия за закупуване на вземане на дружество „ВРЗ-Левски” АД от „БДЖ” ЕАД в размер на 61 700.00 лв. на цена 49 360.00 лв. и сконтиране на сума в размер на 12 340.00 лв.
Прочети още...


С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание, проведено на 15.10.2010 г. от 15.10 ч. и във връзка с приетите решения по т.1 и т.2 от дневния ред на общото събрание на акционерите, проведено на същата дата, Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ прие решение за вътрешно разпределение ...
Прочети още...


Във връзка с проведеното на 15.10.2010 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно:
Прочети още...

До
Обществеността

С настоящото Ви уведомяваме, че въз основа на решения на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, на 07.10.2010г. Дружеството сключи договор за цесия за закупуване на вземане на дружество „ВРЗ-Левски” АД от „БДЖ” ЕАД в размер на 73 440.00 лв. на цена 58 750.00 лв. и сконтиране на сума в размер на 14 688.00 лв.
Прочети още...

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...